O NÁS

Kto sme a ako sa to stalo

Spoločnosť Istroenergo International,a.s. (IEI) je inžinierska firma, developer EPC dodávateľských štruktúr a developer nových projektov a technológií pre elektrárne na celosvetovom trhu. Bola založená v roku 1997 a sídli v Leviciach, Slovensko, stredná EU, v regióne s historickou prítomnosťou aktivít pre energetické trhy.

V roku 1952 minulého storočia bola v regióne založená firma na vývoj a výrobu kotlov a kotolní SES Tlmače, ktorá vyrástla na najväčšiu štátnu kotlársku spoločnosť participujúcu na energetických projektoch na celom svete.

Vrchol rastu a úspechov dosiahla táto firma s viac ako osem tisíc zamestnancami v regióne a ako súčasť niekoľko stotisícového holdingu ŠKODA koncom 80-tych rokov, kedy sa štátne vlastníctvo ako aj politická situácia kompletne zmenila tak na Slovensku, ako aj v celej východnej Európe. V každom prípade takýto historický vývoj naočkoval do regiónu, do rodín ako aj do jednotlivcov pozitívny prístup pre vývoj, výrobu a výstavbu energetických zariadení, ako aj súvisiace skúsenosti. Tieto úspešne zotrvali v regióne aj počas transformácie na trhovú ekonomiku a demokratický systém až do súčasnosti.

V priamej súvislosti s vyššie uvedeným a ako nasledovníci predchádzajúceho štátneho vývoja, v Levickom regióne vznikli mnohé viac alebo menej úspešné súkromné inžinierske spoločnosti, súkromné výrobné spoločnosti schopné vyrábať komponenty pre elektrárne alebo súkromné dodávateľské spoločnosti. Tento vývoj bol čas od času podporený prítomnosťou detašovaných pracovísk najslávnejších energetických spoločností a originálnych výrobcov komponentov pre elektrárne, ako aj dlhotrvajúcim vývojom, uvádzaním do prevádzky a prevádzkou druhej Slovenskej atómovej elektrárne Mochovce (4x440 MW), ktorá sa nachádza práve v tomto regióne.

Zakladatelia a stále súčasní partneri spoločnosti IEI patria medzi viac úspešnú inžiniersku skupinu, ktorá uspela prienikom na medzinárodný trh s inžinieringom a kompletným zabezpečením dodávateľských služieb najmä od roku 1992 až do roku 2015 pod menom Istroenergo Group (IEG). Istroenergo International podporovalo IEG v jeho obchodoch od začiatku, ale nekonkurovalo v ňom. Po tom, ako IEG skončilo pôsobenie na trhu, IEI sa aktivizovalo a je jedinou spoločnosťou s legálnym neodvolateľným právom k použitiu know-how a referencií IEG.

Na základe vyššie uvedeného IEI je dnes spoločnosťou s dlhoročnými obchodnými skúsenosťami, s medzinárodným prepojením, s celosvetovou pôsobnosťou, všetkým know-how, kreativitou a flexibilitou. IEI je dôveryhodný partner pre všetky organizácie a inštitúcie majúce obchodné činnosti v Leviciach a sú zamerané na medzinárodné trhy. Je podporované inými inžinierskymi a výrobnými, či dodávateľskými spoločnosťami na Slovensku s podobným zameraním, a je partnerom pre veľké dodávateľské alebo developerské spoločnosti. Skôr ako zameriavať sa na počet vlastných zamestnancov, IEI má dnes ambície integrovať lokálne kapacity a byť tak silným partnerom iných dodávateľov na medzinárodnom trhu.

Naviac oproti historickým skúsenostiam a referenciám manažment IEI nastavil stratégiu potrebnú pre úspech v nových projektoch a cieľ priniesť na trh kreatívne riešenia pre klientov a pridanú hodnotu pre projekty. Kľúčové aktivity sa budú koncentrovať na nasledovné:

  • Priniesť pridanú hodnotu a byť podporujúcim partnerom pre veľké dodávateľské spoločnosti, úspešné na medzinárodných energetických trhoch
  • Byť kreatívni v počiatočných prípravných činnostiach pre projekty, pripravovať úvodné developerské inžinieringy, alebo renovátorské a modernizačné projekty
  • Zabezpečiť schopnosť nastaviť a zorganizovať optimálnu štruktúru financovania projektov
  • Zúčastniť sa aktívne vývoja projektov menších kapacít na báze skvapalneného zemného plynu pre celosvetové trhy

Trhová stratégia IEI je založená na komplexnosti rozsahu služieb a aktivít ponúkaných na súčasnom dynamickom energetickom trhu ako aj na spolupráci s renomovanými lokálnymi spoločnosťami ochotnými podporiť IEI, na podpore ďalších Slovenských štátnych alebo súkromných spoločností a na podpore medzinárodných korporácií a lídrov v oblasti originálnych výrobcov energetických zariadení.