Všeobecne Projekty

I. Všeobecne

Celkový počet zrealizovaných projektov s nasledujúcim rozsahom dodávky:

  • Generálne dodávky „na kľúč“ (EPC dodávky), alebo
  • Dodávky „silového ostrova“ (hlavná výrobná technológia), alebo
  • Dodávka kľúčových komponentov, alebo
  • Dodávka základného a detailného inžinieringu, alebo
  • Dodávka štúdií prevediteľnosti, alebo
  • Vedenie a dozor nad montážou, uvedením do prevádzky a záručnou dobou

A. Kombinované Cykly a Kogeneračné jednotky na báze zemného plynu > 50
B. Uhoľné elektrárne > 23
C. Projekty na spaľovanie biomasy > 12
D. Iné kontrakty v oblasti všeobecného priemyslu > 6