Naši partneriTypickí partneri a vzťah s nimi

A. Pre generálne dodávky (EPC – Engineering Procurement Construction)


B. Pre dodávky kľúčových technológií (OEMs – Original Equipment Manufacturers)


C. Pre vývoj nových technológií


D. Rozvoj energetického trhu: